Bedömningar

Unghästtiden är en viktig period i ridhästens liv. Men vilka förutsättningar har då den unga hästen – vilka ”kvalitéer” har den? Den frågan är självklart intressant för alla knutna till hästen såsom uppfödare, ägare, köpare, säljare, ryttare, tränare, hingsthållare och försäkringsbolag.
Det finns därför olika system för att, i olika stadier av den unga hästens liv, kunna bedöma den.

Unghästbedömningarna är delmål för den unga hästens utbildning och ger värdefull information till ägaren inför fortsatt träning och sport- eller avelskarriär.
De är en marknadsplats för unga lovande hästar och de utgör underlag för uttagning till riksfinaler och championat där varje årgångs bästa hästar möts.
Unghästbedömningarna ger möjlighet till tidig avkommeprövning av hingstar och är urvalsinstrument för ston till avel.

ASVH Service AB är huvudman för alla unghästbedömningar för svenska varmblodiga ridhästar. Unghästbedömningarna arrangeras av regional avelsförening eller annan huvudman godkänd av ASVH.
Ett kontinuerligt arbete med protokoll, reglementen och domarutbildning säkerställer att bedömningarna är så rättvisande och lika över hela landet som möjligt.

De bedömningar som finns är:

  • Fölbedömning, kvalväg till Riksföl, ej avelsvärderande
  • 3-årstest, kvalväg till Rikssto och 3-årschampionat, avelsvärderande
  • Kvalitetsbedömning, kvalväg till 4-årschampionat, avelsvärderande
  • Stopremiering, för stambokföring, avelsvärderande

Avelsvärdering

För en prestationsinriktad ridhästavel är det viktigt att avelsvärderings- och urvalsmomenten avspeglar det uppsatta avelsmålet så väl som möjligt.

Avelsmålet för den svenska varmblodiga ridhästen är enligt ASVH:s Avelsplan.
”En ädel, korrekt och hållbar varmblodshäst, som genom sitt prestationsinriktade temperament, sin ridbarhet och goda rörelse och/eller hoppförmåga är konkurrenskraftig internationellt.”

Detta mål står i samklang med vad ridsporten kräver av hästarna och innebär att egenskaper som ska förbättras avelsmässigt är:

Hållbarhet Samarbetsvilja Hoppförmåga Exteriör
Ridbarhet Fruktsamhet Temperament Gångarter

För att  unghästbedömningarna ska kunna utnyttjas för avelsändamål är det nödvändigt att de genomförs enhetligt över landet av erfarna och välutbildade domare.

Bedömda egenskaper måste avspegla avelsmålet och ha en hög eller medelhög arvbarhet dvs vara möjliga att  påverka genom avelsarbete.

Det är viktigt att hästarna är så oselekterade som möjligt, att bedömningen kan utföras i tidig ålder och att en stor andel av av varje årgångs hästar kommer till bedömning. Hästarna bör bedömas för både hopp- och dressyregenskaper för att undvika sneda urval i avkommebedömningarna. För att uppnå ett brett deltagande måste bedömningarna utformas så att de blir intressanta, rättvisande och värdefulla för ägare till unga hästar.

Skrivet av: Anna Cederström, asvh.se