Fölbedömning

Välkommen till fölbedömningen på Vittvångs gård lördagen den 17 augusti 2013!

Resultat gångartsföl & exteriörbedömning ston
Resultat hoppföl
Startlista Föl

Proposition föl 2013

Alla föl som ska registreras hos ASVH får delta i fölbedömning. 
Målsättningen med fölbedömningen är i första hand en stimulans för uppfödarna att tidigt ägna sig åt fölet. Det kan också vara ett tillfälle för visning av föl till salu.

För att kunna delta i ASVHs unghästbedömningar måste ägaren före anmälan ha löst Plusmedlems- eller Medlemsskap i ASVH inkl regional avelsförening. Fullständiga krav för registrering hos ASVH finns i ASVHs Sto & Unghästreglemente, se www.asvh.se.

Obs! Fölen anmäls med sitt registreringsansökansnummer som fås via Språngrulla.

Fölen bedöms efter en 60-poängsskala. Hopp- och gångartshärstammade föl deltar i olika klasser. i samband med fölbedömningarna ordnas även exteriörbedömning för ston som ska kvalitetsgraderas. Stona bedöms efter en 30-poängsskala. Fölbedömningar arrangeras mellan den 1 juli – 31 augusti av ASVHs regionala avelsföreningar.

Förändring 2013

  • Inte längre mågot minimikrav på antal anmälda för att få genomföra en fölbedömning.
    Däremot får antalet anmälda föl ej understiga 10 st per plats för att kunna kvala till Riksföl.
  • Ston i alla åldrar exteriörbedöms för att kvalitetsgraderas, fd stambokföring på en 30- poängsskala. Läs mer om kvalitetsgradering i Sto och Unghästreglementet här till höger.

Riksföl
Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen arrangerar varje år Riksuställningar i landet där de bästa fölen från fölbedömningarna möter varandra.

I Bedömningsreglementet för Fölbedömning  finns fullständig information om hur bedömningen går till.