Kvalitetsbedömning

Välkommen till Kvalitetsbedömningen på Vittvångs gård lördagen den 17 augusti 2013!

Resultat Dressyrtalang
Resultat löshoppning
Resultat uppsutten hoppning
Startlista Kvalitetsbedömningen
Proposition Kvalitet 2013

Kvalitetsbedömningen är ett utbildningsmål och en kontrollpunkt av den grundutbildade 4-åriga hästen där fokus ligger på ridegenskap. 5-åriga ston som haft föl, kan få ett bonusår och deltar tillsammans med 4-åringarna. Kvalitetsbedömningen är stonas bruksprov! I avelsarbetet är det viktigt att vi använder rätt ston, då är kvalitetsbedömningen ett bra system att få en allsidig bedömning.

Förändringar 2013

  • Löshoppningen ändras itill 3-hindersystemet
  • Domaren får möjligheten att sätta halvpoäng på alla bedömningar.
  • Diplom är förbehållet hästar registrerade på gröna, vita och gula papper.
  • Visningsprogrammet är nytt, hästarna visas två och två. Juli 2013.

 Sedan 2010 finns i Kvalitetsbedömningen en ”Öppen klass” där det ges möjlighet att visa äldre hästar, t ex ej tidigare visade ston som ska användas i avel. Kvalitetsbedömningarna arrangeras mellan 1 april – 1 september av ASVHs regionala avelsföreningar.
I Bedömningsreglementet för Kvalitetsbedömning finns fullständig information om hur kvalitetsbedömningen går till.