Stopremiering

Stopremiering innebär exteriörbedömning för stambokföring, vilket oftast arrangeras i samband med fölbedömning under tiden 1 juli – 28 augusti.

För att kunna stambokföra ett sto som fått minst en avkomma måste en exteriörbedömning göras på en officiell bedömning.

Ston som är visade vid officiell bedömning vid lägst tre års ålder, tex vid 3-årstest eller kvalitetsbedömning, behöver inte visas  igen, stoet kan stambokföras pappersvägen.
Om stoet visats vid flera officiella tillfällen, gäller högsta bedömningspoäng.

Läs mer om Stambokföring här >>

Anmälan till stopremiering/exteriörbedömning för stambokföring görs enligt proposition. Propostition finns under Fölbedömning.
Styrkt avkomme– och meritförteckning skall bifogas. Ston som inte tävlats måste visas ridna vid lämpligt tillfälle. Utöver kostnaden för bedömningen tillkommer 400 kr för stambokföring hos ASVH på vilket faktureras från ASVH.