Medlemskap

Information om medlemskap i ASVH och regionala avelsföreningar 2013.
För att kunna visa häst vid bruksprov, unghästbedömningar, rådgivande bedömning och riksfinaler samt för deltagande i av ASVH/Swede Horse arrangerade auktioner krävs att hästens ägare är Plusmedlem eller Medlem i ASVH.

För kategorierna Plusmedlem och Medlem gäller att ungdom under 25 år betalar halva den ordinarie medlemsavgiften till ASVH. Olika villkor kan gälla för avgiften till olika regionala avelsföreningar. Avisering av årlig medlemsavgift från ASVH sker senast i början av januari månad.

Det finns tre olika kategorier av medlemskap som heter PlusmedlemMedlem och Supportermedlem. Dessa har olika medlemsavgifter och olika innehåll som beskrivs nedan.

Medlemskapet innebär att man är medlem både i ASVH och en till ASVH ansluten regional avelsförening. Detta ingår

Plus-medlem

Medlem

Supporter-medlem

Möjlighet att visa häst som man äger vid bedömningar och övriga arrangemang anordnade av ASVH, Swede Horse eller till ASVH anslutna regionala avelsföreningar.  
ASVHs elektroniska nyhetsbrev som publiceras cirka 20 gånger per år.
Rabatter på ASVHs profilsortiment.
Förtur att anmäla till ASVHs medlemsresor.  
Inloggning till medlemssidor på ASVHs webbplats.  
Profilering av din egen hemsida/verksamhet via länkning från ASVHs hemsida. Möjlighet att lägga upp logga och kontaktuppgifter på www.asvh.se.    
Tillgång till salusajt.  
Tillgång till stimulanspaketet för betäckning av meriterat ungsto.  
Möjlighet att delta vid av ASVH arrangerade seminarier och konferenser.  
Tillgång till fri avelsrådgivning i samband med betäckning.    
Tillgång till avelsrådgivning i samband med betäckning till förmånligt pris.    
Försäkringsrabatt 10 % hos Agria Djurförsäkring. (Gäller hästförsäkringar)    
Rabatt 10 % vid inköp av angivna foderprodukter från I Form Hästfoder.    
Rabatt 5 % från Apoteket AB vid inköp av handelsvaror från angiven produktkatalog. Dessutom fraktfri leverans hem till dig.    
Rabatt 15 % på arvoden på den delen som överstiger ev rättsskydd vad gäller civilrättsliga frågor hos Öberg & Heijne advokatbyrå (Elina Sultan) och 15 % rabatt på arvoden för skatterättsliga frågor hos LRF Konsult (Peter Nilsson eller Fredrik Rosén).  ASVHs ordförande Lars Pelin kan för plusmedlemmar utan ersättning besvara enklare skatterättsliga frågor samt tjäna som koordinator för de ärenden som måste vidare till LRF Konsult och/eller Öberg & Heijne advokatbyrå.    
Gratis bruksprovskatalog.    
Rabatt på entréavgift till Bruksprovet och Svensk Avel och Sport Championat.    
Rabatt på anmälningsavgift till av ASVH arrangerade auktioner.    
Rabatt på årsprenumeration av Tidningen Ridsport med 100 kr för Medlem och 150 kr för Plusmedlem.    

Plusmedlem
Medlemsavgiften till ASVH för 2013 är 1 000 kr. Till detta kommer avgiften i ASVH i Örebro län på 200 kr.

Medlem
Medlemsavgiften till ASVH för 2013 är 200 kr Till detta kommer avgiften i ASVH i Örebro län på 200 kr.

Supportermedlem
Medlemsavgiften till ASVH för 2013 är 150 kr.

Hur blir jag medlem?
Du blir på ett enkelt sätt medlem genom att registrera dig och betala via ASVHs hemsida. Klicka här (http://www.asvh.se/special/registreringssida)

Mer information om medlemskap i ASVH hittar du på hemsidan www.asvh.se. Ditt medlemskap betyder mycket för arbetet med att utveckla och förbättra aveln av svenskfödda hästar.